Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

NHÀ GOM LÁ BÀNG: 750. Giả sử thượng đế không tồn tại...

NHÀ GOM LÁ BÀNG: 750. Giả sử thượng đế không tồn tại...: Chúng ta chỉ mới biết được một phần tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ… của thế giới này. Và ‘thượng đế’ là gì? 1 Tôi không cần phải lập lại rằng ‘ta...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét