Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Khang Nguyên: Nguyễn Tấn Dũng có thể bị 'thổi bay' vì "lá phiếu"...

Khang Nguyên: Nguyễn Tấn Dũng có thể bị 'thổi bay' vì "lá phiếu"...: Nguyễn Tấn Dũng có thể bị 'thổi bay' vì "lá phiếu" trong ĐH XII !? Quyết định cuối cùng đều do 'Lá Phiếu'...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét