Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

15 tuổi chỉ vì chống cưỡng chế, bị kết án 15 năm tù???

Thù nhà quyết trả

Nguyễn Mai trung Tuấn em ơi
Rủi sinh giữa chốn cuộc đời trái ngang
Song thân đã bị chúng giam
Vì chống bọn cướp gian tham phá nhà
Noi gương lẫm liệt mẹ cha
Đổi cơn phẫn uất, thành ra căm hờn
“Đả đảo cộng sản bất nhơn”
Căm lũ bán nước không còn tính nhân
Chẳng sợ bè lũ quần thần
Dơ tay phản đối, dù thân tù đầy
Bọn ác sẽ phải phanh thây
Khi dân nổi dậy là ngày chúng tan.

Bildergebnis für hình ảnh nguyễn mai trung tuấn

Còn lại một mình, dù mới 15 tuổi, Tuấn đã dám đứng lên chống lại cường bạo và bị VKS đề nghị mứ́c án 15 năm tù. Nhà nước XHCN lo cho dân mà đẩy dân tới bước đưường cùng thế này ư?

Sẽ có một ngày

Cộng sản gieo những nghiệt oan
Khiến dân phẫn uất, kết đoàn chống bay
15 tuổi, lòng thẳng ngay
Phản đối cưỡng chế cướp ngày hung hăng
Nhắm mắt kết án nhố nhăng
Làm điều tàn ác, tội càng chất cao
Khi dân trả hận máu trào
Chớ nên oán trách làm sao dân thù.


TSB 


Gia đình em Nguyễn Mai Trung Tuấn đã bị bắt giam hết vì tội chống cưỡng chế

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét