Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Thực trạng VN


Thừa tiền xây những tượng đài
Bảo tàng, khách sạn, khoe oai diễu hành
Trường học chỉ lợp mái tranh
Đu dây đến lớp, túi dành vượt sông
Con gái thân lõa tồng ngồng
Đại gia các nước nắn mông, sờ đùi
Bỏ tiền mua “vợ” làm vui
Xuất khẩu sức trẻ làm chui ăn liền
Dân oan khiếu kiện triền miên
“Dự án” cướp đất kiếm tiền mới nhanh
Ai dám tố? Án lập thành
Tống giam ngục tối tan tành tương lai
Dân ta cứ việc kêu hoài
Gửi thư thỉnh nguyện, chẳng ai ngó ngàng
Chỉ đám quan chức sống sang
Mặc dân khốn khổ, ngày càng tuột sâu
Tài nguyên chúng cướp chia nhau
Nợ cứ chồng nợ, mai sau trả dần

Mọi gánh nặng, đổ đầu dân
Tất cả quyền, lợi dành phần các quan
Rồi đây sẽ có ngày tàn
Bạc vàng tham nhũng cũng tan nghiệp đời
Của Thiên trả Địa thế thôi
Gieo oan gặt oán, đổi ngôi bất thình
Đừng tưởng dân mãi lặng thinh
Nhịn nhục không nói, cúi mình mà yên
Sóng ngầm sẽ nổi mọi miền
Khi thời cơ đến, cường quyền vùi thây.

TSB


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét