Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Chúng Ta Là Một

Tự do cho những người yêu nước! Đây là thông điệp rõ ràng nhất cho chính quyền VN, nếu họ không định dùng thân xác người Việt để bảo vệ lý tưởng CNCS lỗi thời của Trung Quốc.
"Chúng ta là một dân tộc" ch́ính là câu khẩu hiệu của nhân dân Cộng hòa dân chủ Đức xưa đòi thống nhất đất nước mà không mất viên đạn nào, để nước Đức nhanh chóng hàn gắn mọi vết thương vươn lên dẫn đầu khối Cộng đồng chung Châu Âu như ngày nay.
Việt Nam không thể mãi mắc mưu TQ, tự chia rẽ dân tộc mình, để chúng dễ dàng nuốt chửng VN trong nay mai.
Hãy đoàn kết lại cùng chung bước với những con người dũng cảm, dám hy sinh quyền lợi bản thân đấu tranh chống TQ, đòi Tự do, Nhân quyền cho nhân dân VN này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét