Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

CHẾT THẾ NÀO CHO KHỎI Ô DANH

Người đàn bà dũng cảm trong cuộc biểu tình chống TQ xâm lược Biển Đông 

Ở trên đời ai cũng một lần phải chết
Chết thế nào không bị miệt thị, ô danh
Chết ốm đau là cái chết thường tình
Già mà chết là sự đời phải chết
Chết vì tình là cái đồ mạt kiếp!
Chết vì ăn, là cái chết ươn hèn
Chết vì ghen là cái chết khùng điên
Chết vì tham vơ vét tiền sẽ nhục
Đừng dại khờ tự giết mình vì tức
Chuốc lấy rẻ khinh vì bất lực với người
Chết vì ngu là bọn chỉ ham chơi
Chết điếm đàng mang tiếng đời dơ bẩn
Chết cho Quê hương ngàn đời hưng chấn
Thoát kiếp làm nô, trả hận non sông
Chống bọn giặc Trung cả nước đồng lòng
Nếu ngã xuống, tiếng thơm không phai lạt
Sống mãi muôn đời trong ngàn câu hát
Sự vinh quang tỏa hương ngát muôn nơi
Danh lưu truyền trong sử sách ghi đời
Để cháu con thờ trên ngôi kính cẩn.

Tiếng Sóng Biển

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét