Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Không thể quên!Không!
Không bao giờ con cháu được quên
Đã một thời đường biên giặc tới
Chúng giết, hiếp những người vô tội
Tàn phá giang sơn, chẳng đội trời chung
Máu tràn đỏ suối, xác rải khắp rừng
Gây tội ác, đất trời không dung thứ

Không!
Chúng ta không được quên
Truyền thống ngàn xưa lịch sử đã ghi
Mục đích Đại Hán luôn muốn trị vì
Coi Việt Nam là man di hèn kém
Luôn chèn ép, dở đủ chiêu trò hiểm
Hại dân ta nhằm chiếm nước mình

Chúng ta không được quên
Những người con đã phải hy sinh
Đổ máu xương chống bọn rình ăn cướp
Chưa bao giờ dân ta thực hòa hợp
Với bọn gian manh chỉ trực chớp thời cơ
Đánh úp Việt Nam trong thế bất ngờ
Để giết hết, thay cờ dân tộc chúng.

Càng không được quên rằng
Chúng đang gấp rút tiến hành xây dựng
Cơ sở quân sự thao túng hoành hành
Vạch lưỡi bò, chiếm tất Biển Đông xanh
Bắt buộc Việt Nam biến thành nô lệ

Không thể bị lừa vì tình đồng chí
Đánh mất Giang sơn, tội để ngàn sau
Hãy đứng lên, không thể mãi cúi đầu
Đoàn kết lại nắm tay nhau tiến tới.

Lời Tổ quốc đang giục dã kêu gọi
Lớp lớp thanh niên tiếp nối chí hùng
Hãy vì Quê hương, gánh trách nhiệm chung
Không phân biệt, dẫu bất đồng chính kiến.


TSB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét