Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Từ đâu có chữ "ba Tàu" và "chú Chệt"?

Hãy lắng nghe bài phân tích của Giáo sư Châu về sự trong sạch Tiếng Việt, để thấy VN đang bị Hán hóa tới mức nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét