Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Quê hương với những người xa sứ


Quê hương ai cũng muốn về
Nhưng sợ b
ẻ c thảm thê một đời
Khi nào nắng trải muôn nơi
Tự do tung cánh dưới trời sáng trong
Khi nào cả nước một lòng
Ngăn quân xâm lược Biển Đông ta về
Khi nào Đảng hết ngủ mê
Vì dân trung hi
ếu, vẹn thề nước non
Chủ quyền quyết giữ vẹn tròn
Xin được trả nghĩa làm con hết mình
                                                      
Tiếng Sóng BiểnKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét