Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Lũ ngu

An ninh hay côn đồ hành dân đây?

Chỉ vì bảo vệ đảng
Sẵn sàng hại nhân dân
Hỡi ôi một lũ ngu đần
Chửi cha, hiếp mẹ làm thân tôi đòi
Tiếng dân oán thán khắp nơi
Nỗi oan mất dất, dậy trời đau thương
Xui nhau vì đảng “dọn đường”
Giết dân cho bớt “nhiễu nhương kêu gào”
Lợn viên ác độc vậy sao?
Nhờ dân chịu đổ máu đào ngày xưa
Đảng mới chễm chệ bây giờ
Cớ sao ức hiếp bắt bừa dân tôi?
Án oan giết sống mấy người
Chỉ vì “thành tích” hại đời người ta
Tiếng ác ngày một lan xa….

Lời Bác Hồ dậy “Dân là chủ nhân”
“Cán bộ đầy tớ” trần thân
“Hết lòng vì nước, vì dân” mà làm
Bây giờ đảng thành quan tham
Côn đồ một lũ hung tàn ngu si
Hại danh đảng chẳng ra gì
Giữa đàng chửi bậy còn chi tính người?
Dân như cha mẹ chúng thôi
Mà chúng nhục mạ, thoát lời cuồng điên
Vung nắm đấm, đánh dân liền
Máu thời bình đổ khắp miền Việt Nam
Trước Trung, cả lũ Việt gian
Sợ dúm bốn vó nịnh tràn cung mây
Nhận “anh em”, kính làm “thầy”
Hôn chân ve vuốt “em đây thực tình”
“Chúng ta là một gia đình”
“Cùng ý thức hệ”, nên mình vì nhau…

Biển đảo dâng hết cho Tầu
Đất đai lần lượt bán mau cho rồi
Văn hóa theo đít Trung thôi
Xóa đi truyền thống “sáng ngời” ngày xưa….


TSB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét