Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Gửi Dư luận viên

Cái gì lãnh đạo VN cũng học và làm theo TQ, từ vẽ ra con đường mù mịt theo CNXH với cơ chế "Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" tới việc quyết định "Đất thuộc quản lý nhà nước" để tạo điều kiện cho các quan tham cướp đất dân bán cho các Tư bản làm giầu. Rồi biến công an, quân đội thành côn đồ đàn áp nhân dân, biến thanh niên VN thành lực lượng bồi bút nhằm bảo vệ đảng chứ không bảo vệ quyền lợi của Tổ Quốc trước nạn xâm lăng trắng trợn của Trung Quốc....
TSB càng đọc, càng quan tâm tới hiện tình Đất nước, càng đau xót cho nhân dân VN, càng phẫn nộ với những việc chính quyền đang hành xử coi dân như công cụ và cho phép Đảng chà đạp lên Hiến pháp, pháp luật. Không thể ngồi im và ngoảnh mặt làm ngơ. TSB xin có bài gửi những ai vì miếng cơm manh áo mà nhận làm bồi bút hãy tỉnh ngộ. Thà nghèo mà thanh cao còn hơn no đủ mà làm những điều bán nước, hại dân!

Hình tranh cổ động của Dư luận viên Trung Quốc

Không chịu tự hỏi: Tại sao?
Nhắm mắt tin Đảng, hại đồng bào ta
Đảng lừa dân, cứ ba hoa
Rằng “Ân nghĩa lớn, tình là anh em
Hiện thời ta phải chịu im
Chớ để anh giận, sẽ chìm chiến tranh
Nhắm mắt mất biển cũng đành
Cốt sao Đất nước, yên lành mà thôi
Kinh tế lỡ phụ thuộc rồi
Người Tầu khắp chốn, họ ngồi trên ta
Trung gần hơn hẳn Mỹ xa
Ngoan nghe Tầu Cộng, mãi là anh em”….
Đồng tiền như thể lạt mềm
Buộc Đảng tuân thủ, bán êm nước mình.


Phiên bản của TQ là hình tranh cổ động của Ban tuyên giáo TW 

Là thanh niên, phải hy sinh
Hiến thân cứu nước, tận tình hiếu trung
Chớ để cho Đảng đem dùng
Làm tên bồi bút, phản thùng mẹ cha
Chớ viết bậy, chửi người ta
Chớ bóp xiên xẹo, tôn tà, hại dân
Đồng tiền – ai cũng thật cần
Tráo đổi đen trắng, mất nhân cách Người
Cuộc sống chỉ một lần thôi
Vì tiền mạt vận, ngàn đời nhục mang!


TSB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét