Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Quyết tâm chống Trung Quốc xâm lược!


Hãy xiết chặt tay  chống quân Trung Quốc
Bảo vệ vùng biển thuộc chủ quyền ta
Hãy bắt bọn chúng trả lại Hoàng Sa
Quân bành trướng loài „tâm Xà“ khát máu.
„Anh em“ gì đâu, xé rào, bẻ dậu
Dàn khoan ngang nhiên hút dầu Việt Nam
Coi rẻ Dân ta, chúng mới làm càn
Ra mặt cướp, đâm tan hoang tầu biển
Sẵn sàng bao vây, chặn đường - quyết chiến
Hải quân Việt Nam dũng cảm kiên cường
Hãy cùng sát cánh chống bọn nhiễu nhương
Đòi Chính phủ không được nhường biển đảo!
Tổ quốc thiêng liêng trong con mắt bão
Lời gọi núi sông , Trẻ, Lão đáp lời
Chống quân xâm lược, lửa hận sục sôi
Không chịu nhục, làm „tôi“ cho phương Bắc!
Đoàn kết cùng nhau, một lòng chống giặc
Dân khắp bốn phương hợp tác biểu tình
Nếu chúng gây chiến, ta thà hy sinh

Mảnh vải cuối, cũng trần mình Quyết đánh!

Tiếng Sóng Biển

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét