Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Thế thời đổi thay

Vua Thành Thái khi tại vị


Theo trang Blog: Thời thế - Thế thời !

Con Vua thua...chaỵ xe ôm
Con tớ...nhất Tỉnh. Mai - Hôm đổi đời
Cháu nội vua Thành Thái, chạy xe ôm
Và các "hoàng thái tử" thời nay

Tiếng Sóng Biển đọc được đoạn thơ ngắn ngủi này và ngắm bức ảnh thứ nhất mà thương cho dòng dõi cháu một vị Vua yêu nước, chống Pháp mà bị ép thoái vị. Thiết nghĩ đáng lẽ phải được nhà nước VN tôn vinh mới đúng. Đằng này lại để họ phải nhà tranh, vách nứa thảm hại, đến nỗi ban thờ cũng quá sơ sài, còn bản thân anh ta thì phải đi bơm xe đầu đường. Ngắm 2 cái ảnh tiếp sau, TSB biết là toàn kẻ không tên tuổi và cũng chưa kịp làm gì cho nước nhà mà nhờ danh bố leo lên cao thế. Chợt nhớ câu "Quan nhất thời, dân vạn đại". Không có tài mà lên, trước sau gì rồi cũng có kết cuộc buồn, nếu không biết ghi lại danh thơm muôn thủa cho Dân, cho Nước bằng chính khả năng của mình, nên ứng tác mấy câu thơ này.

Thế thời, thời thế đổi thay
Cháu Vua Thành Thái, có ngày.... xe ôm
"Hoàng Tử" mới, bố gắn lon
Quyền cao chức trọng dẫu còn nhãi ranh
Chuyển ngành, đổi ghế loanh quanh
Nhằm chỗ tột đỉnh, quyết giành lợi thân
Khá khen cả đám quần thần
Tôn vinh, xu nịnh chen chân lộc thừa....
Hết thời, lại hóa kẻ thua
Nai lưng kiếm sống chỉ vừa miệng nhai
Lộc trời chẳng mãi cho ai
Truyển đời mãn kiếp hưởng hoài Phúc Ân
Nếu không biết nghĩ cho Dân
Nếu không vì nước, giành phần lợi ta
Cũng sẽ tan cửa nát nhà
Chết đi cũng sẽ thành ma không đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét