Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Quê Choa: Bà Dương Thu Hương, cựu Phó Thống đốc NHNN VN: "Lá...

Quê Choa: Bà Dương Thu Hương, cựu Phó Thống đốc NHNN VN: "Lá...:  Huỳnh Ngọc Chênh dẫn theo Tin Không Lề   Bà Dương Thu Hương  Tin Không Lề: Đây là nội dung phát biểu của bà Dương Thu Hương, cựu Ph...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét