Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

TỄU - BLOG: ĐÃ CÓ ĐỦ CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THÀNH LẬP MỘT ĐẢNG KHÁC...

TỄU - BLOG: ĐÃ CÓ ĐỦ CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THÀNH LẬP MỘT ĐẢNG KHÁC...: Đã có đủ căn cứ pháp lý để thành lập một đảng khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam? LS Nguyễn Lệnh 29-08-2013 Trước khi Hiến phá...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét