Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Quê Choa: Ai cho tôi lương thiện

Quê Choa: Ai cho tôi lương thiện: Minh Diện Theo blog BVB   C hắc chắn một cuộc đời đã ngoài 40 vói biết bao vật lộn, băng bật, biến trài, Đặng Ngọc Viết rất muốn sốn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét