Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Mừng Đảng Dân Chủ Xã Hội đang hình thành


Từ ngay chính giữa trái tim đất Việt
Một Đảng vì dân nhất quyết hình thành
Xin dốc lòng nối gót cùng cha anh
Vì Tổ Quốc, ta đồng hành tiến tới
Tất cả vì Dân!, Đảng lên tiếng gọi
Dân Chủ, Tự Do, xã hội công bằng!Chủ tịch Đảng: bác Lê Hiếu Đằng
Nguyện vì dân Đảng còn đang soạn thảo
Cương lĩnh tập trung ý dân tuyên cáo
Sẽ được đăng đảm bảo rất hợp thời
Kiên nhẫn chờ, thời cơ đến bạn ơi!
Phá xiềng xích, giữ trời Viêt Nam sáng.
Tin ở tương lai, ta cùng vào Đảng
Dân Chủ Xã Hội, trang sử mới oai hùng!
Hãy nắm tay vì một sứ mệnh chung
Không phân biệt, chúng ta cùng dấn bước!
Công, Nông, Trí, Binh, trong và ngoài nước
Đều giống nhau, vì Tổ Quốc chẳng ươn hèn!
Đoàn kết đồng lòng, vì nghĩa một phen
Đứng đối lập, tranh quyền lãnh đạo nước
Dĩ hòa, Nhân sinh, Đảng sẽ làm được
Đổi gió chuyển mình dựng khế ước tương lai
Đất nước thanh bình, vươn tới ngày mai
Không còn tham nhũng, không loài sâu bọ
Dân tự làm chủ, nước nhà giầu có
Vốn đầu tư nước ngoài đổ vào nhiều
Mọi tầng lớp được sống giữa thương yêu
Người già, trẻ nhỏ được giành nhiếu ưu ái.
Dân Chủ Xã Hội nhân danh lẽ phải
Hành động vì Dân, oan trái tiêu trừ!
Vần thơ này thay một bức tâm thư

Xin hết lòng, được "ngụ cư" cùng Đảng!

Tiếng Sóng Biển

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét