Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

TỄU - BLOG: TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG Q...

TỄU - BLOG: TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG Q...: Ảnh Tư liệu. TOÀN DÂN XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC GÂY HẤN VÀ XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG NGÀY CHỦ NHẬT...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét