Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Bách Việt: Nhớ Cụ Phan Chu Trinh với 10 điều bi ai của dân tộ...

Bách Việt: Nhớ Cụ Phan Chu Trinh với 10 điều bi ai của dân tộ...: Sinh ngày 9/9/1872 tại Tây Lộc, Tiên Phước, Tam Kỳ (nay là Tam Lộc, Phú Ninh) tỉnh Quảng Nam, mất ngày 24/3/1926, Cụ Phan Chu Trin...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét