Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

Nhà văn Phạm Viết Đào: Thế sự-Văn chương-Tâm linh: NHỮNG SUY NGHĨ VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI-THÀNH CÔNG VÀ T...

Nhà văn Phạm Viết Đào: Thế sự-Văn chương-Tâm linh: NHỮNG SUY NGHĨ VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI-THÀNH CÔNG VÀ T...: Lời dẫn của V.T:  Tiến sĩ Nguyễn Thiết Hùng sinh năm 1943 tại Khánh Hòa, trong gia đình truyền thống cách mạng từ đời ông, cha. Sau 19...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét