Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012


Yêu nước
Bao thế kỷ giới cầm quyền Trung Quốc
Rình rập xâm lăng các nước quanh mình
Lòng tham bá chủ, khiến trăm họ điêu linh
Bắt quan ta cống vật trình cho chúng.
Đồng hoá con người, tẩy não, lợi dụng
Xoá cội nguồn, diệt chủng văn hoá đời
Thâm nho hủy diệt nguồn sống khắp nơi
Đầu độc thức ăn và đồ chơi con trẻ…..
Tạo làn sóng quen tiêu dùng đồ rẻ
Nhiễm bệnh- lụi tàn, đang trẻ hoá già
Chết dần mòn, vì độc ngấm trong ra
Phụ thuộc chúng- nước nhà không phát triển!

Hỡi mọi công dân, Tổ Quốc đang nguy biến!
Hãy nắm tay nhau, dâng hiến trái tim mình!
Muốn quê mẹ không gặp những điêu linh
Hàng Trung quốc- mọi gia đình giảm bớt!
Xây dựng quê hương, bằng việc làm thiết thực
Không tham lam, cậy chức tước hoành hành!
Không dùng hoá học biến đổi rau xanh!
Không vì lợi nhuận trở thành ngu ngốc!
Ào ạt lao theo- vài đồng tiền „cọc“
Khi bị bỏ rơi- dở khóc, dở cười.
Hãy trách ta trước, chớ có trách người!

Bỏ chữ „Tôi“ khi kiếm lời xuất khẩu!
Chất lượng hàng đầu- Không chờ chữ „Nếu“!
Không chờ ban ơn! Học kiểu cách thắng người,
Chẳng cần ba hoa, xu nịnh câu lời
Vì chữ „Tín“ – ngàn việc đời- phải giữ!
Hưá là làm! Pháp luật tuân thủ!
Quan hay dân phạm tội- cứ thẳng thừng
Không khoan nhượng, khi luật chẳng thể dung
Phép trị nước- không dùng dằng lượng thứ!

Mọi người dân đều có quyền trăn trở
Khi Quê hương đang ở thế „cưỡi hùm“!
Cùng nhau đồng lòng góp sức mạnh chung
Đưa nước nhà vượt muôn trùng gian khó
Liên minh công ty- sức mạnh bày tỏ
Tìm lối ra- sản phẩm có nhu cầu
Xây dựng công nghiệp phát triển thật mau
Không phụ thuộc vào hàng Tầu, hàng nhái!
Hướng tương lai là con đường ta phải
Quyết tâm đổi thay- điều sống mái bây giờ!
Hãy đồng lòng! Xin chớ có thờ ơ!
Nếu không muốn- nguy cơ làm nô lệ-
không nhân ảnh, không cội nguồn thân thế,
Khi kẻ bạo tàn khống chế đất nước mình.

Góp sức mạnh cùng chính phủ liên minh
Mọi ý kiến hay- tường trình thấu đáo
Chớ manh động, kích lòng dân điên đảo!
Chia rẽ nhân tâm- báo hại quê nhà!
Kẻ thù ngoài biên đang rình rập ta,
Náo loạn- sẽ tạo đà cho chúng thắng.
Bán nước, hại dân, việc làm không thẳng
Lịch sử ngàn sau sẽ chẳng xoá nhoà!

Là con dân Việt- hãy gắng sức ta
Từ việc nhỏ, mọi nhà nên gìn giữ!
Trồng một cây xanh, dừng trước đèn đỏ!
Tắt điện nước, gom rác bỏ sau nhà
Giữ đường phố sạch nơi ở cuả ta
Cảnh quan đẹp- chính là đang yêu nước!
Không chửi bậy, biết sống sao mực thước
Không vì tiền- hoá kẻ cướp vô hình!
Giúp đỡ khách- thái độ thật văn minh
Nhã nhặn tiếp dân- mình làm gương trước!
Sống có tình người, vì dân vì nước
Ngàn đời sau phước đức vẫn còn đầy!

Tiengsongbien

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét