Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Hình ảnh quan tham/ Vè quan THĂNG
Nov 25, 2012 10:32 AMPublicPageviews 92 4
TSB xin tặng các bạn 2 bài vè đọc chơi, xem thử TSB tả đúng  bộ dạng một ông quan tham không nhé!
Mấy ông cứ nghĩ dân mình ngu, nên không nhìn thấy gì và không nhận ra. Nhưng thực ra, mấy ông quan tham bước tới đâu thì từ mấy cô „tiếp viên“ nhà hàng (làm gái) tới bác nông phu quê muà và đám trẻ con chăn trâu đều nhận ra. Vậy mà mấy ông cứ khệnh khạng ra vẻ „trong sạch“ quyết giữ ghế tới cùng“ vì sợ „Thi hành (kết tội) cán bộ, thì lấy ai làm cán bộ!“???- Đúng là 1 câu nói trứ danh! Thương thay cho hơn 80 triệu dân Việt mình!

Hình ảnh quan tham

Ve vẻ vè ve
Cái vè chối tội
Quan tham mắc lỗi
Đổ tội dân lành
Nói dối vòng quanh
Điều hành ngu ngốc
Ăn trên ngồi chốc
Rượu nốc tì tì
Gái đẹp „du di“
Phong bì- nhận tất !
Lươn lẹo, không thật
Của chất đầy nhà
Vương giả xa hoa
Toàn gia phù phiếm
Cuả công cứ chiếm
Lấp liếm- kiếm phần
Dân chết- mặc dân
Ai “cần“- phải „phúng“.
Cấm kêu, cấm „đụng“!
Nói “trúng”- bịt mồm,
Dằn mặt đánh luôn.
Ngông cuồng „giữ ghế”
Dân chửi- mặc kệ!
“Thể chế“ thế rồi!
Vỗ ngực- “Ta thôi!”
“Bầu rồi- Không đổi!”

Vè quan Thăng

Ve vẻ vè ve
Cái vè «nghị quyết »
Quan THĂNG phê duyệt
Để giết thì giờ
Xáo trộn- dân lo!
Mọi trò kiếm chác
Chặn xe mấy bác
“Mượn chạc dắt trâu“
Nghèo lấy tiền đâu?
Mua xe “chính chủ”?
Thôi thôi, xin đủ!
Quan ngủ mơ rồi!
Đất Việt mình thôi,
Học đòi chi thế?
Hành dân “dâu bể”
Đâu kể sớm khuya
Phương tiện đi thuê
Lối về chặn lại
Phạt tiền mà cãi
Giữ lại xe „còm“
Bắt dân „cúi khom“
Liệu còn THĂNG tiến???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét